Kvietimas į konferencija/ Приглашение на конференцию

Gerbiamieji,
prieš šiek tiek daugiau nei keturis metus, skaitlingiausioje pagal dalyvių skaičių, iš visų anksčiau vykusių Vilniaus žydų bendruomenės (VŽB) Konferencijų, buvau išrinktas Pirmininku.
Šiuo įrašu kviečiu visus VŽB narius būti aktyviais ir rugsėjo 5 dieną, 12:00 val. atvykti į Vilniaus Rotušę ir toliau atsakingai prisidėti prie bendruomenės dabarties užtikrinimo, praeities įamžinimo ir ateities kūrimo, renkant naująjį VŽB Pirmininką ir Valdybos narius.
Mano tikslas – parodyti, kad Vilniuje ir Lietuvoje yra kitoks ir daugiau nei vienas žydų balsas. Man buvo bjauru girdėti, kuomet, neva, visų Lietuvos žydų vardu sakoma, kad „Lietuvoje žydams nėra saugu”, kad „lietuviai nekenčia žydų, bet žydai dar labiau nekenčia lietuvių”, matyti, kad žydai skirstomi pagal „litvakiškąją prigimtį”, „kraujo sudėtį”, net kapinėse buvo pradėti skirstyti sektoriai „kilmingesniems” ar „grynesniems” ir dar daug dalykų, kurie telieka sąžinėse tų, kas juos išsakė, tų, kas jiems pritarė, ir tų, kas liko abejingi.
Niekas nėra ir nebus pamiršta – didžiuojuosi, kad nepabūgau tuomet būti vienintelis išdrįsęs mesti iššūkį šiems ne tik bendruomenę griaunantiems, bet ir visuomenę skaldantiems pasisakymams bei veiksmams. Manau, kad jau visai greitai visi suvoksime, kaip ir kas paskirstė Lietuvos žydų gyvenimui arba bent jo fragmentui atkurti skirtas lėšas ir kokia viso to pasekmė bus likusiems bendruomenės nariams, jų vaikams ir anūkams.
Prieš ketverius metus pasisakiau už tvirtą, demokratinę, žydiškas vertybes, tradicijas ir paveldą puoselėjančią bendruomenę, palaikančią Gimtinę Lietuvą ir istorinę Tėvynę Izraelį. Taip pat siekiau ir siekiu, kad vyktų bendruomenės vadovų ir atstovų kaita, nekeičianti pagrindinės krypties, bet praturtinanti bendruomenę skirtingais aspektais.
Tad dabar laikas ir šiuos žodžius paversti veiksmu per asmeninį pavyzdį. Pats nekandidatuosiu būti perrinktas VŽB Pirmininku, bet ir toliau darbuosiuos bei aktyviai dalyvausiu žydų bendruomenės veikloje. Džiaugiuosi, kad yra jau bent trys kandidatai į VŽB Pirmininkus, o pats nuo 2022 m. turėsiu galimybę prisidėti ir prie Pasaulinės žydų organizacijos veiklos, o taip pat tikiuosi, kad savo veiksmais galėsiu parodyti, kad tam, jog kažką padarytum savo bendruomenei dažnai nereikalingas joks postas, tiesiog noras, drąsa ir ryžtas.
Dar vienas svarbus aspektas yra galimybė išeiti už žydų bendruomenės ribų, kurią man suteikė „Maisto bankas” ir buvimas Europos Maisto Bankų Asociacijos (FEBA) Valdybos nariu. Dabar galiu prisidėti prie dar didesnės misijos įgyvendinimo, ištiesti pagalbos ranką dar didesniam žmonių ratui, nepaisant jų priklausomybės etninei ar kitokiai grupei.
Š.m. rugsėjo 5 diena, kuomet vyks VŽB Konferencija, yra simbolinė – tai bus išvakarės, kuomet prisiminsime lygiai prieš 80-metį įkurtą Vilniaus Getą, pagerbsime jo aukų atminimą, o kartu ir pasitiksime ir Naujus žydų Metus, prasidėsiančius rugsėjo 6-ąją.
Žemiau Vilniaus žydų bendruomenės Konferencijos programa:
2021 m. rugsėjo 5 d. 12.00 val. šaukiama Vilniaus žydų bendruomenės, juridinio asmens kodas 291199610, buveinė registruota adresu Pylimo g. 4, Vilniuje, Lietuvos Respublika (toliau – VŽB) eilinė rinkiminė konferencija (toliau – Konferencija). Konferencija vyks Vilniaus Rotušėje, Didžioji g. 31, Vilniuje, Didžiojoje salėje, II a.
Konferencijos dalyvių – VŽB narių registracija vyks nuo 11.30 val. iki 12.00 val. Konferencija šaukiama VŽB valdybos sprendimu.
Konferencijos darbotvarkė:
1) Dėl VŽB veiklos ir finansinių ataskaitų tvirtinimo.
2) Dėl VŽB pirmininko rinkimo.
3) Dėl VŽB valdybos narių skaičiaus nustatymo.
4) Dėl VŽB valdybos rinkimo.
5) Kiti klausimai.
Konferencijos dalyviai – VŽB nariai su savimi privalo turėti asmens tapatybės dokumentus, o atstovai – asmens tapatybės dokumentus ir atstovavimą įrodančius dokumentus.
Visais klausimais, susijusiais su Konferencija, maloniai prašome kreiptis į Simoną Gurevičių, el. paštas info@vilner.lt , tel. +37065996690.
Simonas Gurevičius

RU

5 сентября 2021г. в 12-00 созывается выборная конференция вильнюсской еврейской общины (в дальнейшем – Конференция) , код юридического лица 291199610, регистрационный адрес ул. Пилимо 4, Вильнюс, Литовская республика (в дальнейшем – ВЕО) . Конференция пройдёт в вильнюсской ратуше, по адресу Didžioji g. 31, Вильнюс, в большом зале на втором этаже.
Регистрация участников – членов ВЕО с 11.30 до 12.00. Конференция созывается по решению правления ВЕО.
Повестка дня Конференции :

  1. О деятельности  ВЕО и утверждение финансовых отчётов
  2. Об избрании председателя ВЕО
  3. Об установлении численности членов правления ВЕО
  4. Выборы членов правления ВЕО
  5. Другие вопросы.

Участники Конференции – члены ВЕО с собой должны иметь удостоверения личности, а представители – личные документы и доверенность.
По всем вопросам , связанным с Конференцией просим обращаться к Симону Гурявичусус. Эл. почта info@vilner.lt , тел. +37065996690.

PAREMTI

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.